Nagłówek Reklama Nagłówek Reklama Nagłówek Reklama

Darowizny w rodzinie

14 maja 2012

Umowa darowizny stanowi bardzo popularną formę przeniesienia własności, zwłaszcza w kręgu najbliższej rodziny. Jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli chcemy przekazać za naszego życia swój majątek drugiej osobie.

Pytania dla każdego

Nasuwają się jednak pytania: Co może być przedmiotem darowizny? Jak przekazać darowiznę w rodzinie? Jakich formalności trzeba dopełnić? Komu można darować swój majątek?

dziewczyna ze świnkąCo to jest darowizna?

Umowa darowizny została uregulowana w artykule 888 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym celem darowizny jest nieodpłatne wzbogacenie obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.

Umowa darowizny (tak jak inne umowy) jest czynnością prawną dwustronną tzn. że wymaga złożenia przez darczyńcę oświadczenia zawierającego jego zobowiązanie do przeniesienia własności na obdarowanego, jak i oświadczenia obdarowanego wyrażającego na to zgodę.

Co może być przedmiotem darowizny?pieniadze

Najczęściej są to pieniądze lub nieruchomości.

DAROWIZNA PIENIĘDZY

Według przepisów prawa polskiego nie ma konieczności spisywania przez bliskich umowy, gdy przekazują sobie nawzajem pieniądze, chyba, że: kwota darowizny pieniędzy jest wyższa niż 9673 zł. Wtedy należy sporządzić umowę darowizny w formie pisemnej (nawet bez notariusza). Warto też posiadać dowód dokonania przez darczyńcę przelewu na obdarowanego.

Kto nie zapłaci podatku od darowizny?

Warto wiedzieć, że osoby, które są blisko z nami spokrewnione (tzw. I grupa podatkowa) nie muszą płacić podatku od darowizny pieniędzy. Są to: małżonkowie, rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuczęta, rodzeństwo. Jedynym warunkiem jest dopełnienie formalności w urzędzie skarbowym.

kluczyki  i domZgłoszenie darowizny w Urzędzie Skarbowym

Osoba obdarowana ma obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy w ciągu 6 miesięcy, gdy otrzymała kwotę powyżej 9637zł. Jest to warunek, który trzeba spełnić, by móc być zwolnionym z podatku od darowizny. Należy w nim złożyć wypełniony formularz (SD-Z) razem z umową darowizny i dowodem przelewu pieniędzy.

Ważne! Jeśli umowa darowizny pieniędzy jest sporządzana w formie aktu notarialnego, notariusz zgłosi darowiznę do urzędu skarbowego. Osoba obdarowana nie musi tego robić.

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI

Umowa darowizny nieruchomości czyli mieszkania, domu, gruntu rolnego, działki budowlanej lub rekreacyjnej wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 158 Kodeksu Cywilnego). Osoba obdarowana w tym przypadku staje się właścicielem nieruchomości z chwilą podpisania aktu notarialnego.

Ważne! Jeżeli obdarowany jest osobą małoletnią, przed notariuszem reprezentuje go rodzic. Natomiast

gdyby nieruchomość była obciążona hipoteką, na przekazanie jej małoletniemu musi wyrazić zgodę sąd rodzinny

Jakie dokumenty będą potrzebne u notariusza?

Niezbędnymi dokumentami będą dowody osobiste stron umowy, dokumenty poświadczające własność nieruchomości, która jest przedmiotem darowizny – odpis z księgi wieczystej ewentualnie, inne dokumenty poświadczające własność (np. akt własności ziemi, orzeczenia sądowe itp.), wypis z mapy ewidencji gruntów (mapka geodezyjna).

Ile wynosi wynagrodzenie notariusza?notariusz

Koszty notarialne darowizny mieszkania (taksa notarialna) są zależne od wartości rynkowej darowanej nieruchomości oraz od jej rodzaju (np. czy jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy odrębna własność lokalu).

Maksymalne stawki taksy notarialnej określone są w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564).

Wynoszą one w zależności od wartości:

  1. do 3000 zł – 100 zł,
  2.  powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  3.  powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  4.  powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  7.  powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

Ważne! Należy pamiętać, że podane powyżej stawki są to tzw. stawki maksymalne. Każdy notariusz stosuje własne stawki, dlatego najlepiej przed zawarciem umowy darowizny skontaktować się z kilkoma notariuszami i wybrać tego, który zaproponuje najkorzystniejszą wysokość taksy notarialnej.

rodzinaKTO ZAPŁACI PODATEK OD DAROWIZNY?

BLISKA RODZINA

Nabycie własności nieruchomości będzie zwolnione z podatku od darowizny na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadku i darowizny, który wskazuje, iż zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nabytych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

DALSZA RODZINA

Dalsza rodzina, krewni i osoby obce (II i III grupa podatkowa) muszą zapłacić podatek od darowizny. Do II grupy podatkowej należą m.in.: dzieci rodzeństwa (np. siostry cioteczne), rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa (np. szwagier).

Ważne! Im dalsze pokrewieństwo pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, tym wyższy będzie podatek.

Mniejsze kwoty bez podatkupieniążek do świnki

W przypadku, gdy dalsi krewni przekazują sobie darowizny, podatek będzie zależny od tego, do jakiej grupy podatkowej należy darczyńca oraz osoba obdarowana.

Osoby z II grupy podatkowej nie muszą płacić podatku, gdy kwota darowizny nie przekracza 7276 zł.

Osoby z III grupy podatkowej nie muszą płacić podatku, gdy darowizna nie przekracza 4902 zł.

Ważne! Pamiętaj, że gdy np. ciocia chce podarować bratankowi nieruchomość, osoba obdarowana, należąca do II grupy podatkowej, zapłaci spory podatek.

Paulina Rudnicka, prawnik

Informacja o plikach Cookies
Ta strona internetowa używa plików Cookies. Korzystanie z witryny bez dokonania zmian 
w ustawieniach Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce, kliknij Czytaj więcej.

X